10-14 onderwijs

Op Academie Tien verwelkomen we, in samenwerking met OBS Het Zand, leerlingen vanaf 10 jaar. Binnen het Nederlandse onderwijs zien we prachtige ontwikkelingen omtrent 10-14 onderwijs waarbij leerlingen meer tijd krijgen om te ontdekken wat ze willen, kunnen en wat bij hen past. Onderzoek heeft uitgewezen dat door een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs er betere aansluiting plaatsvindt.

Ook op Academie Tien maken we het mogelijk om deze geleidelijke overgang vorm te geven, waarbij leerlingen op latere leeftijd hun definitieve schoolniveaukeuze maken.

NUOVO Scholen, werkt samen Stichting Primair Onderwijs Utrecht om invulling te geven aan dit onderwijsconcept.

Meer informatie is te vinden op de website van Academie Tien.