Groep 8 leerlingen krijgen uitslag over plaatsing middelbare school

Ruim 9000 leerlingen uit Utrecht en de omliggende regio’s kregen donderdagochtend te horen op welke middelbare school zij zijn geplaatst. Voor het eerst hebben de regio’s Utrecht & Stichtse Vecht, Utrecht west, Utrecht zuid en Zuidoost Utrecht gebruik gemaakt van eenzelfde systematiek voor aanmelden, loting en plaatsing. Hierbij heeft elke leerling uit groep 8 dezelfde kans om naar de school van hun eerste keus te gaan en horen alle leerlingen op dezelfde dag op welke school zij zijn geplaatst.

Meer dan 9.000 leerlingen namen deel aan het centrale plaatsing- en lotingsproces waarbij ruim 95% van de leerlingen een plek hebben gekregen op de school van hun eerste voorkeur. Daarnaast kon 99% van de leerlingen geplaatst worden in hun top drie. Geen van de leerlingen is op een lagere voorkeur dan hun 5de voorkeur geplaatst.

Jeroen Kreijkamp, bestuurder van NUOVO Scholen: “Elk jaar is de plaatsing van groep 8 leerlingen in Utrecht en omgeving weer een spannend moment. We willen natuurlijk zoveel mogelijk leerlingen plaatsen op de school van hun eerste voorkeur en de loting zo beperkt mogelijk houden. Bij NUOVO scholen was helaas dit jaar bij Academie TIEN voor de afdeling vmbo-tl en het Utrechts Stedelijk Gymnasium een loting niet te voorkomen. We kunnen ons voorstellen dat het voor de leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van hun eerste voorkeur een teleurstelling kan zijn, maar dit is de eerlijkste manier om elke leerling dezelfde kans te geven om naar de school van hun eerste keus te gaan.”

Nieuwe plaatsingsprocedure

Dit jaar is er in Utrecht en in de regio Utrecht voor het eerste gewerkt volgens de nieuwe POVO-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs). Afhankelijk van het schooladvies hebben groep 8 leerlingen eind maart een lijstje van 2 of 6 middelbare scholen in Utrecht en in de regio opgegeven. Bij scholen die meer aanmeldingen dan plaatsen hebben, is er geloot volgens het Bostonmechanisme. Hierbij wordt er eerst gekeken of een leerling op zijn/haar eerste voorkeur geplaatst kan worden. Als dit niet lukt, wordt de leerling direct aangemeld bij de school voor tweede voorkeur, enzovoorts. De lotingen vinden achter elkaar plaats in het bijzijn van een notaris. Daardoor weten alle groep 8 leerlingen op dezelfde dag op welke school zij zijn geplaatst.

Ook interessant