Onderwijs aan anderstaligen

Onderwijs aan anderstaligen wordt aangeboden aan leerlingen van buiten Nederland, die geen of weinig Nederlands spreken. Ze leren er de taal om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs. Binnen NUOVO Scholen wordt onderwijs voor anderstaligen gegeven op de Internationale Schakelklassen.

Taal centraal

Bij de Internationale Schakelklassen staat de taal centraal. Het grootste gedeelte van de lessen bestaat uit het vak Nederlands als tweede taal, ook wel NT2 genoemd. Verder worden leerlingen wegwijs gemaakt in de Nederlandse cultuur en samenleving.

Doorstroming

Leerlingen worden zo voorbereid op het reguliere, Nederlandstalige onderwijs. Voor elke leerling wordt apart bekeken hoe lang hij of zij daarvoor nodig heeft. Dat kan variëren van een half jaar, tot drie jaar.

Leerlingen

De Internationale Schakelklassen zijn er voor alle leerlingen van 12 tot 18 jaar, uit Utrecht of de omliggende gemeenten. De leerlingen van ISK Utrecht kunnen asielzoekers zijn, maar ook kinderen die altijd in het buitenland hebben gewoond, omdat een van de ouders daar werkte.