Organisatie

NUOVO Scholen is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs. De stichting heeft tot doel het verzorgen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving.

College van Bestuur

College van bestuur is belast met het besturen van de stichting. Hiertoe behoren onder andere het bepalen van het strategisch beleid van de stichting en de vormgeving van de bestuurlijke kaders waarlangs het beleid van de scholen wordt ontwikkeld. Ook geeft het college leiding aan het management van de scholen en geeft het advies en coaching aan het management. Het college van bestuur onderhoudt verder een functioneel en strategisch netwerk en het organiseert het overleg met de centrale medezeggenschapsorganen.

Het college van bestuur van NUOVO Scholen bestaat uit Muriëlle van der Voort (voorzitter college van bestuur) en Jeroen Kreijkamp  (lid college van bestuur).

U kunt het college van bestuur bereiken via bestuur@nuovo.nl


Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde. De raad van toezicht is onder meer belast met het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, jaarverslag en het strategisch meerjarenbeleid.

Lees hier de Toezichtvisie van de raad van toezicht NUOVO Scholen. De samenstelling van de raad van toezicht ziet er als volgt uit:

  • Annemieke van Beek - voorzitter
  • Farid Bouchtaoui - lid
  • Hans Telkamp - lid, vicevoorzitter
  • Hilary Richters  - lid
  • Susan te Pas - lid

Schoolleiding

Iedere school van NUOVO Scholen heeft een schoolleider die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn/haar school. De schoolleiders werken samen met het college van bestuur in het managementteam (MT NUOVO). Samen maken zij beleid op het gebied van humanresources-management, onderwijskwaliteit en financiën.

Het Bedrijfsbureau

Het Bedrijfsbureau van NUOVO Scholen is een professionele organisatie, die ondersteunend en faciliterend is voor het college van bestuur en de scholen. De belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bestuurlijke taken, kwaliteitszorg onderwijs, het verzorgen en beheren van de personele en de financiële administratie, huisvestings- en facilitair beheer en juridische zaken.

De medezeggenschapsraad

De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en bestaat in schooljaar 2023-2024 uit de volgende leden: Albert Willem Bennen (voorzitter, NXTM), Ron Jansen (A10), Peter Vooges en Irene Coenen (AvR), Anne Logman en Jonathan Hankins (ISU), Tanja van den Hoven (ISK), Rob Langeland (LRC), Marrit Posthuma (NXTD), Jessica Bliekendaal en Julian Nierkens (OLZ),  Moniek Sinkeldam en Sylvan Gotschalk (UniC), Thomas Heesen en Veronica Veeres (USG), Roberto Saporito (OVMZ), Lotte Oldenborg (VOLT!) en Stijn Peels (X11), Bas Lubbers (Bedrijfsbureau).

De GMR wordt ondersteund door externe ambtelijk secretaris Maarten Bakker en voert maandelijks overleg met het college van bestuur (CvB).