POVO-procedure Utrecht: zo werkt het

Van basisschool naar voortgezet onderwijs. Door de POVO-procedure heeft ieder kind uit groep 8 dezelfde kans om naar de best passende school in het voortgezet onderwijs te gaan. Op deze pagina lees je alles over de nieuwe doorstroomtoets en hoe je jouw kind aanmeldt voor de middelbare school.

Wat is de POVO-procedure?

Het woord POVO bestaat uit 2 afkortingen die aan elkaar zijn geplakt: primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Voortgezet onderwijs is hetzelfde als middelbare school. De POVO-procedure zorgt ervoor dat iedere leerling soepel van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat. Elke leerling heeft daarbij dezelfde kans om naar de school van eerste keus te gaan. Dit is het eerlijkst voor iedereen.

Iedere leerling in groep 8 krijgt eerst een voorlopig schooladvies, daarna maken ze een doorstroomtoets, en op basis van die uitslag krijgen ze een definitief schooladvies. Hierna meldt de basisschool de leerling aan voor de middelbare school die het best bij hem/haar past.

Zo gaat de POVO-procedure: alle belangrijke data

 • Tussen 10 en 31 januari krijgen groep 8-leerlingen een voorlopig schooladvies van hun basisschool.
 • In de eerste 2 weken van februari (tussen 29 januari en 18 februari) maken de leerlingen de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart krijgen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • De school kan het schooladvies nu eventueel nog bijstellen. De basisscholen kunnen alleen een hoger niveau adviseren, geen lager niveau.
 • Uiterlijk 24 maart krijgen leerlingen het definitieve schooladvies. Dit advies is bindend (dit betekent dat je je aan dit advies moet houden).
 • Iedere leerling maakt nu een lijst met scholen waar hij/zij graag naartoe wil, dit heet de schoolkeuze-voorkeurslijst. Leerlingen met een schooladvies vmbo-tl, havo of vwo (of een combinatie daarvan) moeten 6 Utrechtse voorkeursscholen op hun voorkeurslijst zetten. Voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs, vmbo-bb, vmbo-kader (of een combinatie daarvan), en vmbo-kader/vmbo-tl zijn 2 Utrechtse scholen genoeg. Op de lijst kunnen ook scholen worden gezet die zich bevinden buiten Utrecht. Maar om zeker te zijn van een plekje in Utrecht is het belangrijk dat er ook 6 of 2 Utrechtse scholen op de lijst staan. Er geldt een uitzondering als je een school op de lijst zet die plaatsingsgarantie geeft. Hoe dat zit lees je onder Plaatsingsgarantie.
 • Je geeft je voorkeurslijst door aan de basisschool.
 • Uiterlijk 31 maart worden leerlingen aangemeld bij de middelbare school. Dit doet de basisschool namens de ouders en de leerlingen. De school doet dit met een digitaal aanmeldsysteem: Onderwijs Transparant. Ouders krijgen hier een digitaal bericht van.

Let op: leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan, melden zich al eerder aan met een voorlopig schooladvies - tussen 1 en 15 maart.

Doorstroomtoets

De doorstroomtoets helpt basisscholen bij het schooladvies. De toets meet het niveau van de leerling in taal en rekenen. De school gebruikt de uitkomst van de toets om het best passende schooladvies voor de leerling te geven.

De school heeft natuurlijk al een heel goed beeld van een leerling. De doorstroomtoets geeft de school nog meer informatie: kan een leerling misschien nog meer aan? Zo zorgt de doorstroomtoets ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen.

Schooladvies door de basisschool

Zodra de uitslag van de doorstroomtoets bekend is, maakt de basisschool een bindend schooladvies. Dit betekent dat de middelbare school zich aan dit advies moet houden en de leerling plaatst op het niveau dat de basisschool adviseert. Als de doorstroomtoets een hoger advies geeft dan het eerste schooladvies van de basisschool, moet de school het schooladvies naar boven bijstellen. Dit kan met een half of een heel niveau zijn. Als de basisschool besluit het advies toch niet naar boven bij te stellen, moet de school daar een goede reden voor geven.

De meeste leerlingen krijgen een dubbeladvies (2 schoolniveaus), bijvoorbeeld:

 • vmbo-bb/vmbo-kb
 • vmbo-tl/havo
 • havo/vwo

Een middelbare school kan een leerling niet plaatsen als deze school het laagste niveau van een dubbeladvies niet heeft.

Schoolkeuze doorgeven

Nu is het tijd om een lijst te maken van scholen waar jouw kind naartoe zou willen die passen bij het definitieve schooladvies. Leerlingen met een schooladvies vmbo-tl, havo of vwo (of een combinatie daarvan) moeten 6 Utrechtse voorkeursscholen op hun voorkeurslijst zetten. Voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs, vmbo-bb, vmbo-kader (of een combinatie daarvan) en vmbo-kader/vmbo-tl zijn 2 Utrechtse scholen genoeg. Op nummer 1 zet je de school waar je kind het liefst naartoe wil. Op nummer 2 t/m 6 plaats je de andere scholen op volgorde van voorkeur. Op de lijst kunnen ook scholen worden gezet die zich bevinden buiten Utrecht. Maar om zeker te zijn van een plekje in Utrecht is het belangrijk dat er in ieder geval 6 of 2 Utrechtse scholen op de lijst staan. Je geeft je voorkeurslijst door aan de basisschool.

Plaatsingsgarantie

Er zijn middelbare scholen die plaatsingsgarantie geven: op deze school is altijd plek. Kies je een middelbare school met plaatsingsgarantie, dan kan jouw kind daar naartoe. De plaatsingsgarantie geldt voor alle leerlingen en voor alle regio’s. Het maakt dus niet uit of het een school in Utrecht of buiten de stad in de regio is. Als je een school met plaatsingsgarantie op je voorkeurslijst zet, hoef je na deze school geen andere scholen meer op je lijst te zetten.

Loting: als een school te veel aanmeldingen heeft

Als een school te veel aanmeldingen krijgt en dus te weinig plek heeft, dan gaat de middelbare school loten. Dit gebeurt via een digitale loting waar altijd een notaris bij is. Wordt jouw kind uitgeloot voor de eerste school op de lijst, dan wordt het automatisch aangemeld bij de tweede school. Wordt jouw kind ook hier uitgeloot, dan wordt hij/zij direct aangemeld bij de derde school, enzovoorts. Aan het eind van de loting weet iedere leerling op welke school van de voorkeurslijst hij/zij is ingedeeld.

Voorrang

Soms krijgt een leerling voorrang bij de plaatsing op een middelbare school:

 • Utrechtse leerlingen hebben bij hun eerste voorkeursschool voorrang op Utrechtse vo-scholen. Dit geldt niet voor de Utrechtse categorale gymnasia (scholen die alleen het lesniveau gymnasium hebben).
 • Leerlingen van basisschool Al Amana, die als eerste voorkeur de vo-school van Al Amana opgeven en een passend niveau-advies hebben vanuit de basisschool.

Directe plaatsing

Soms hoeft een leerling niet mee te doen aan een loting en wordt hij/zij direct geplaatst. Dit geldt voor:

 • Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte die maar op 1 vo-school in Utrecht terecht kunnen.
 • Broertjes/zusjes-regeling: op het St. Bonifatius College en het Christelijk Gymnasium Utrecht worden broers en zussen soms direct geplaatst. Op de websites van deze scholen vind je meer informatie over deze regeling.
 • Leerlingen die al met basisonderwijs zijn begonnen op het Aurelius College of Academie Tien - in hun onderwijsconcept voor leerlingen van 10-14 jaar - mogen direct door naar het voortgezet onderwijs van ditzelfde concept.

Kan een middelbare school mijn kind afwijzen?

Ja dat kan. Een school kan dit doen als:

 • jouw kind een dubbeladvies heeft en de vo-school geen brugklas heeft met het laagste adviesniveau. Voorbeeld: een leerling met een vmbo-kader/vmbo-tl advies kan afgewezen worden op een school waar het laagst aangeboden adviesniveau vmbo-tl is.
 • de school jouw kind niet genoeg kan ondersteunen, wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft.
 • de school om extra criteria vraagt, waar jouw kind niet aan voldoet (dit geldt voor De Passie en X11).

Voorbeelden voor leerlingen uit Utrecht

Met ‘Utrecht’ wordt de gemeente Utrecht bedoeld, hieronder vallen Utrecht stad, Vleuten en De Meern. Hieronder zie je wat voorbeelden van de plaatsing op de vo-school van jouw voorkeur. Je ziet wat de plaatsingsgarantie inhoudt en hoe de regels werken.

Voorbeeld 1

Een leerling krijgt havo/vwo-advies. De voorkeursscholen van deze leerling zijn:

 1. St. Bonifatius College
 2. Werkplaats Bilthoven
 3. Het Leidsche Rijn College

Omdat Het Leidsche Rijn College plaatsingsgarantie geeft, kan de leerling hier altijd terecht. Meer dan 3 scholen opgeven is dus niet nodig.

Voorbeeld 2

Een leerling krijgt vmbo-k/tl-advies. De voorkeursscholen van de leerling zijn:

 1. X11
 2. Globe College

Omdat X11 geen plaatsingsgarantie geeft, moet de leerling een 2e voorkeurschool opgeven.

Voorbeeld 3

Een leerling krijgt havo/vwo-advies. De voorkeursscholen van deze leerling zijn:

 1. Waldorf Utrecht

Eén school opgeven is genoeg, omdat Waldorf Utrecht plaatsingsgarantie geeft.

Meer weten over POVO?

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Meer weten? Kijk dan op www.naarhetvo.nl. Lees de volledige procedure of bekijk het stroomschema.