Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs leidt op tot zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een vmbo-diploma te hoog gegrepen is.

Regulier onderwijs

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. Voor veel leerlingen is dit het eindonderwijs. Een enkeling stroomt door naar het mbo, niveau 1.

Leren door doen

In het praktijkonderwijs leer je door het te doen. Niet alleen in de klas, maar ook tijdens de vrijetijdsbesteding op school. Zo maken leerlingen bijvoorbeeld kennis met verschillende sporten.

Werknemersvaardigheden

Werkervaring doe je op tijdens stages op school en buiten school. Verder wordt er veel aandacht besteed aan werknemersvaardigheden. Daarmee vinden leerlingen later sneller een baan en weten ze die ook te houden.

Binnen NUOVO Scholen wordt praktijkonderwijs gegeven op het Pouwer College.