Veelgestelde vragen

Wat is POVO?

Het woord POVO bestaat uit 2 afkortingen:

 • PO betekent: primair onderwijs (PO). Dit is de basisschool.
 • VO betekent: voortgezet onderwijs (VO). Dit is de middelbare school.

Wanneer gaat de POVO-procedure in?

De POVO-procedure begint in het schooljaar 2023/2024.

Maakt mijn kind nog een eindtoets?

Nee, de centrale eindtoets stopt en bestaat niet meer. Leerlingen maken vanaf schooljaar 2023/2024 een doorstroomtoets.

Wanneer maakt mijn kind de doorstroomtoets?

Alle leerlingen uit groep 8 maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de middelbare school?

Eind maart meldt de basisschool jouw kind aan voor de middelbare school. Dit gaat digitaal met een beveiligd systeem. Zo heeft ieder kind gelijke kansen op een plek die het best past bij het schooladvies.

Wie houdt de kwaliteit van de doorstroomtoets in de gaten?

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bewaakt de kwaliteit van alle doorstroomtoetsen. Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.

Wat gebeurt er als mijn kind een hoger schooladvies van de toets krijgt dan van de school?

Als het schooladvies van de toets hoger is dan het advies van de basisschool, kijkt de basisschool of het hogere advies ook echt bij het kind past. Als de basisschool ervoor kiest om het advies niet naar boven bij te stellen, moet de school dit altijd goed uitleggen.

Wat gebeurt er als mijn kind een lager schooladvies van de toets krijgt dan van de school?

Als het toetsadvies lager is dan het schooladvies, dan geldt het hoogste advies: dus het schooladvies.

Waar let de basisschool op bij het maken van het schooladvies voor mijn kind?

Voor het schooladvies kijken basisscholen bijvoorbeeld naar:

 • gedrag in de klas
 • sociaal-emotionele vaardigheden
 • praktijkgerichte vaardigheden
 • werkhouding en motivatie
 • resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit groep 7 en 8
 • resultaten op methodegebonden toetsen
 • resultaat van een capaciteiten- of intelligentieonderzoek
 • zorgdossier van de leerling
 • gesprekken met ouder(s) van de leerling

Bij hoeveel scholen mag ik mijn kind aanmelden?

Elke leerling maakt op basis van het basisschooladvies een voorkeurslijst van scholen voor voortgezet onderwijs, waarbij de vo-school van hoogste voorkeur op nummer 1 staat. Samen met de basisschool en jouw kind bespreek je voor welke vo-scholen je kiest.

 • Leerlingen met een schooladvies vmbo-tl, havo of vwo (of een combinatie daarvan) moeten 6 Utrechtse voorkeursscholen op hun lijst zetten en mogen dit aanvullen met scholen uit de regio.
 • Leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs, vmbo-bb, vmbo-kader (of een combinatie daarvan) en vmbo-kader/vmbo-tl moeten 2 Utrechtse scholen op hun voorkeurslijst zetten en mogen dit aanvullen met scholen uit de regio.

Er geldt wel een uitzondering wanneer er een vo-school op de lijst wordt gezet die plaatsingsgarantie biedt.

Wat is plaatsingsgarantie?

Sommige vo-scholen hebben een plaatsingsgarantie. Dit betekent dat de school voldoende plek heeft. Als de school past bij het schoolniveau en de ondersteuningsvraag van jouw kind, wordt jouw kind toegelaten op deze school. Als je een school met plaatsingsgarantie op je voorkeurslijst zet, hoef je na deze school geen andere scholen meer op je lijst te zetten.

Wat gebeurt er als een school te veel aanmeldingen krijgt?

Als de vo-school geen plek genoeg heeft voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan gaat de vo-school loten. Eerst wordt gekeken of een leerling op de eerste vo-school van zijn/haar voorkeurslijst geplaatst kan worden. Als dit niet lukt, wordt de leerling meteen aangemeld bij de 2e vo-school van de voorkeurslijst, enzovoorts.

Hoe weet ik of de loting eerlijk gaat?

Bij de lotingen is altijd een notaris aanwezig. Alle leerlingen in Utrecht en in de regio horen op dezelfde dag op welke school zij zijn toegelaten. Het is belangrijk dat iedere leerling genoeg voorkeurscholen doorgeeft, zodat er altijd een school bij zit die plek heeft.

Wat valt er onder Utrecht?

Met Utrecht wordt de gemeente Utrecht bedoeld. Hieronder vallen Utrecht stad, Vleuten en De Meern.

Wat gebeurt er als ik een vo-school buiten Utrecht op mijn voorkeurslijst zet?

Als je een school buiten de gemeente Utrecht op je voorkeurslijst zet, moet je alsnog 6 of 2 Utrechtse scholen op je voorkeurslijst zetten. Kies je voor een school met plaatsingsgarantie, dan hoef je na deze school geen andere scholen meer op de lijst te zetten.