VMBO

De letters vmbo staan voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Je krijgt er les in schoolvakken als Nederlands, Engels en Wiskunde, maar er zijn ook praktijkvakken. Vanaf 2016 zijn er 10 verschillende profielen, zoals economie en ondernemen of zorg en welzijn. De praktijkvakken horen bij de richting die je kiest.

Leerwegen

Op het vmbo krijg je onderwijs aangeboden op een manier die het best bij je past. Die verschillende manieren zijn verdeeld in leerwegen. Je hebt de Mavo/Theoretische Leerweg, de Gemengde Leerweg, de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Basisberoepsgerichte Leerweg.

Theoretische Leerweg

De Mavo/Theoretische Leerweg (TL) is een algemeen vormende opleiding en is nog niet gericht op de keuze van een beroep. Je kunt doorstromen naar de havo en mbo niveau 4.

Gemengde Leerweg

De Gemengde Leerweg (GL) heeft hetzelfde niveau als de Theoretische Leerweg. Je kunt hierna naar mbo niveau 4 of de havo. De Gemengde Leerweg is er voor leerlingen die makkelijk kunnen leren, maar toch ook graag praktisch bezig zijn.

Kaderberoepsgerichte Leerweg

De Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) is nog praktischer, met meer uren voor de praktijkvakken. De lesstof lijkt qua niveau nog wel op die van de TL en GL. Met een diploma van een Kaderberoepsgerichte Leerweg kun je doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo.

Basisberoepsgerichte Leerweg

De Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) is voor leerlingen die vooral praktisch zijn ingesteld. Het aantal praktijkuren is hier het hoogst. De theoretische belasting is ook minder zwaar. Met een diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 2.

Doorstroom

In groep 8 van de basisschool krijg je al een leerwegadvies, maar pas in de tweede klas van het vmbo wordt echt duidelijk welke leerweg je gaat volgen. Na het vmbo kun je verder naar het mbo of naar de havo.

Binnen NUOVO Scholen kun je naar het vmbo op het Trajectum College, X11, VOLT!, ACADEMIE TIEN, MAVO Doorn, Vakcollege Maarsbergen en VMBO MAVO Zeist.