VWO

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of vwo geeft toegang tot een verdere studie aan het hbo of de universiteit. Het vwo duurt zes jaar en bestaat van oorsprong uit het atheneum en het gymnasium. Het verschil zit in de klassieke talen Grieks en Latijn; die heb je niet op het atheneum en wel op het gymnasium.

Andere vormen

Daarnaast zijn er binnen het vwo tegenwoordig ook andere vormen van onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor tweetalig vwo en vwo-plus. Binnen tweetalig vwo worden de lessen voor een groot deel in het Engels aangeboden. Het vwo-plus biedt extra vakken.

Profielen

In de onderbouw, tot en met klas 3, hebben alle leerlingen dezelfde vakken. Daarna kiezen leerlingen - net als op de havo - uit vier profielen. Dat zijn Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Verplicht

Los van deze profielen zijn er ook verplichte vakken. Iedere vwo-leerling krijgt Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige vorming, algemene natuurwetenschappen, een tweede vreemde taal, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.

Binnen NUOVO Scholen bieden de volgende scholen onderwijs op vwo-niveau: ACADEMIE TIEN, Utrechts Stedelijk Gymnasium, UniC, Leidsche Rijn College en Openbaar Lyceum Zeist.