Waar we voor staan

Wij zijn NUOVO Scholen. Vanuit onze onderwijsvisie en collectieve kracht nemen wij verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Wij staan voor een sociale en duurzame samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien. Door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, waarmee onze leerlingen zichzelf en hoe ze zich tot de wereld verhouden kunnen ontdekken, helpen wij hen om hun plek in de samenleving betekenisvol in te vullen.

Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk – ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, gender, of overtuiging. Wij omarmen diversiteit door ons open te stellen voor andere meningen en nieuwe ervaringen. Dit dragen we ook over op onze leerlingen. Wij zien onszelf als toekomstbouwers met een bredere missie dan het bieden van onderwijs; wij werken ook aan een duurzame samenleving waarin iedereen zich prettig voelt en veilig zichzelf kan zijn. Hiertoe benutten we de kracht van ons collectief. Wij tonen lef en morele moed door in dialoog te gaan, het voortouw te nemen, en kritisch naar het systeem te kijken als we merken dat we worden beperkt in de uitvoering van onze opdracht. Wij werken vanuit verbinden, zelf leiden, genieten, moreel, en lef.

Wij zijn NUOVO - lerend de wereld bewegen. Meer weten over onze ambitie? Bekijk hier ons strategisch beleidskader 2024-2028.