Academie Tien

Academie Tien is een innovatieve school met een eigenwijze visie op onderwijs. Een school voor mavo, havo, vwo en junioren vanaf 10 jaar. Leren begint op Academie Tien met verwondering, het stellen van vragen. Want door onszelf en de bredere context te begrijpen, kunnen we betekenis geven aan de wereld om ons heen en groeien als individu.

Persoonlijk en gemeenschappelijk

Om onderwijs te bieden dat leerlingen laat kennismaken met de wereld en met zichzelf, ontwerpen we het onderwijs vanuit twee uitgangspunten: ons onderwijs is zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Ons onderwijs is persoonlijk, omdat we flexibiliteit willen bieden in de leerroute van leerlingen. We streven naar onderwijs dat past bij de ontwikkeling van een leerling.

Tegelijkertijd zijn wij als school ook een ‘mini-maatschappij’. Het is een plek waar je je leert verhouden tot de wereld en de mensen om je heen. Om die reden is ons onderwijs ook gemeenschappelijk. Zeker voor leerlingen vanuit onze stad vol met verschillende culturen, achtergronden en economische situaties, vinden wij het belangrijk om ontmoetingen plaats te laten vinden. Daarom zijn bijvoorbeeld heterogene groepen - waarin leerlingen die onderwijs op verschillende niveaus volgen tegelijkertijd les krijgen - een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Onderwijs van grote vragen: een startpunt voor verwondering

Op Academie Tien streven we naar onderwijs dat verwondering oproept bij leerlingen en in haar uitwerking zowel persoonlijk als gemeenschappelijk is. Deze uitgangspunten vragen van ons team om het onderwijs met zorg te ontwikkelen. Vandaar dat binnen Academie Tien alle collega’s betrokken zijn bij het maken van onderwijs voor onze leerlingen.

Vakdocenten met ervaring en expertise zijn verantwoordelijk voor de structuur van ons curriculum. Zij bouwen ons curriculum op aan de hand van ‘grote vragen’ binnen de verschillende vakgebieden. Voorbeelden daarvan zijn: waarom komen mensen in opstand? (mens & maatschappij), hoe en waarom brengen we orde aan in de taal? (Nederlands), wat is mogelijk in de ruimte?(wiskunde), en hoe kunnen we op een andere planeet leven en bouwen? (natuur & techniek). Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat de wettelijk vastgestelde leerstof binnen de context van die ‘grote vragen’ aan bod komt.

Alle docenten binnen Academie Tien houden zich bezig met het ontwerpen en arrangeren van lesmateriaal. Vanuit de grote vragen en de structuur van ons curriculum bouwen we samen aan lessenseries die leerlingen verrassen met uitdagende grote opdrachten – en waarbij de benodigde kennis en vaardigheden geoefend worden. Wij vinden het belangrijk dat docenten zelf kiezen voor interessante voorbeelden en projecten – hun eigen verwondering wekt zo de interesse bij onze leerlingen op. Dat is ook de reden dat we naast oefeningen uit bestaande lesmethodes ook veel gebruik maken van zelf ontwikkeld lesmateriaal.

Coachgroep en heterogene units

Leerlingen werken vanuit een klas, waarin ongeveer 25 leerlingen zitten met één of meerdere coaches. Verschillende klassen vormen samen een heterogene onder- of bovenbouwunit: met deze groep delen leerlingen een verdieping in het schoolgebouw en hiermee werken ze vaak samen.

Voor meer informatie: www.academie-tien.nl