X11, media en vormgeving

X11 is een school voor media en vormgeving . De school biedt opleidingen op vmbo-niveau in creatieve vakken als vormgeven, grafisch ontwerpen en digitale media.

De naam X11 is afgeleid van het woord ikzelf. X11 wil leerlingen niet alleen met een diploma op weg sturen, maar ook met een toereikende dosis zelfstandigheid.

Je kunt bij X11 aan de slag met het ontwikkelen van je creativiteit en technische vaardigheden. Je moet ook wel een beetje van techniek houden, want bij veel vakken speelt de computer een grote rol. X11 kent vakken als audiovisuele vormgeving, drama, film, mediawijsheid en design.

Vondellaan 178
3521 GH Utrecht

Telefoonnummer
030-280 70 99

E-mailadres
info@x11.nu

Website
www.x11.nu

Sharepoint
Inloggen in mail of Sharepoint