Trajectum College

Het Trajectum College is een school voor vmbo die alle vier de leerwegen aanbiedt. Het is de eerste Nederlandse school in het voortgezet onderwijs met het predicaat vreedzame school.

Het Trajectum College biedt onderwijs waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. Het gaat om leren door doen. Dat wordt bijvoorbeeld tastbaar door leerbedrijven die in de school gevestigd zijn en door maatschappelijke projecten waar leerlingen aan meedoen. Leerlingen worden gestimuleerd om actief aan de slag te gaan voor hun eigen toekomst.

Het Trajectum College sluit aan bij de talenten van de leerlingen en daagt hen uit het beste uit zichzelf te halen. Als vreedzame school is het Trajectum College op veel niveaus actief om leerlingen grip te leren krijgen op een goede omgang met elkaar.

Vader Rijndreef 7-9
3561 XB Utrecht

Telefoonnummer
030-2646100

E-mailadres
info@trajectum-college.nl

Website
www.trajectum-college.nl

Sharepoint
Inloggen in mail of Sharepoint