Partners

Onze scholen werken samen met partners aan goede ontwikkelmogelijkheden voor kinderen. We hebben een gezamenlijk doel: het stimuleren en het creëren van kansen voor de ontwikkeling van kinderen.

Utrechtse Onderwijs Agenda

Samen met maatschappelijke partners, jeugdzorg en de gemeente Utrecht leveren we een actieve bijdrage aan het bereiken van de gezamenlijke doelen van de Utrechtse Onderwijs Agenda >.

Voortgezet onderwijs

Met andere schoolbesturen werkt NUOVO samen aan een goede overgang van leerlingen naar voortgezet onderwijs.
https://www.naarhetvo.nl/

Passend onderwijs

In het Samenwerkingsverbanden (SWV) werken wij samen in het ondersteunen van individuele scholen bij het realiseren van passend onderwijs en extra ondersteuning. Doel is kinderen met een extra behoeften een goede ondersteuning in het onderwijs te bieden, die ook nauw aansluit bij de hulpverlening vanuit jeugdzorg.

Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht: https://www.sterkvo.nl/

Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht: https://www.swv-vo-zou.nl/

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht: http://www.samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl/

Meer partners:

Overheid

Ouders