Eerste informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8

Maandagavond 25 november was het eerste moment in een reeks voorlichtingsactiviteiten van het LRC: de eerste informatieavond voor ouders van kinderen in groep 8.

Maandagavond 25 november was het eerste moment in een reeks voorlichtingsactiviteiten van het LRC: de eerste informatieavond voor ouders van kinderen in groep 8. De aula was goed gevuld, veelal met ouders die volgend jaar voor het eerst een kind op de middelbare school hebben. Een belangrijke stap, dus lieten de ouders zich graag vertellen hoe het eerste jaar op het LRC eruit ziet. Er werd gesproken over de keuze voor een iPad-klas, de gymnasiumklassen, wat het begrip Bildung nu precies inhoudt, de toelatingsprocedure en meer.

Een aantal leerlingen uit de brugklas beantwoordden vragen van ouders (begeleid door leerlingen uit de derde klas). De meningen waren verdeeld over de hoeveelheid huiswerk; de een vond het veel, de ander weinig. Je weg in het gebouw vinden, heb je binnen een week onder de knie. Het aanbod van talentprogramma’s is groot. Op het LRC kun je gewoon jezelf zijn. En het is fijn om een vaste klas te hebben met twee mentoren.

Ook werd de kanttekening geplaatst dat soms de misvatting bestaat dat het LRC een school is waar veel aandacht is voor sport. Met twee uur in de week gymles valt dat mee en zijn we niet anders dan een andere middelbare school. De verwarring ontstaat wellicht omdat het LRC een Topsport Talentschool is. Wat betekent dat kinderen met een uitzonderlijk talent voor sport een aangepast lesprogramma op onze school krijgen, zodat ze tegelijkertijd aan hun sportcarrière kunnen werken, buiten school om. (Dit geldt overigens tegenwoordig ook voor kinderen met een ander groot talent dan sport. Op hoog niveau een instrument bespelen of acteren kan ook beteken dat je in aanmerking komt voor een aangepast programma.) Maar dit sporten van deze zogenoemde LOOT-leerlingen gebeurt niet in de school, zij doen dit in hun eigen tijd.

Meer weten over het LRC? Kom dan naar onze open dag op 23 of 24 januari!

Ook interessant