Leerplicht

Ieder kind heeft recht op onderwijs. In de Leerplichtwet staat dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan.

Deze leerplicht geldt van 5 t/m 16 jaar. Jongeren van 16 en 17 jaar moeten naar school tot ze een diploma hebben. In de Leerplichtwet staat ook waar ouders, school en gemeente verantwoordelijk voor zijn. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind naar school kan gaan! In deze flyer van de gemeente Nieuwegein staat meer informatie over de leerplicht.

Ook interessant