Onderwijs herontwerp

Sinds het schooljaar 2023-2024 werken we met een nieuw ontwerp van ons onderwijs. Het doel hiervan is: meer keuzevrijheid en maatwerk bieden aan leerlingen, zodat leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid ervaren voor hun leerproces.

De kern van het ontwerp is: het behouden van de bekende LRC-structuur voor 80% van de lestijd en ruimte maken voor keuzevrijheid voor de overige 20% van de lestijd. Er zijn kernlessen, dat zijn de reguliere vaklessen. Daarnaast zijn er LRC-lessen.

L-lessen: Lef- en levenslessen

Deze zijn vakoverstijgend en zijn erop gericht om talenten van leerlingen te ontdekken en de versterken. In de bovenbouw kunnen deze lessen ook een voorbereidend karakter hebben voor het vervolgonderwijs. Deze lessen staan voor de onderbouw aan het begin van de dag ingeroosterd op een dag in de week en voor de bovenbouw aan het eind van de dag voor een dag in de week. De L-lessen worden niet in alle periodes ingeroosterd.

R-lessen: Richtingslessen

Deze lessen zijn in principe verbonden aan een vak en kunnen versterkend, verwerkend of verrijkend zijn. Er zijn ook R-lessen waarbij leerlingen in stilte kunnen werken aan een vak naar keuze of waarin leerlingen samen kunnen werken aan bepaalde projecten. De R-lessen staan meerdere keren per week in het rooster en zijn verplicht.

Leerlingen schrijven zich per periode in voor de R-lessen. Dit doen zij via Zermelo en de mentor monitort of leerlingen dit doen en of zij verstandige keuzes maken.

C-lessen: Coachingslessen

Deze lessen staan in het begin of het eind van de dag. Ze zijn bedoeld om de leerlingen te kunnen coachen op het maken van de juiste keuzes voor de R-lessen. Tijdens deze lessen wordt ook het gewone mentoraatsprogramma aangeboden, daarom hebben de onderbouwklassen ook nog een klassikaal mentormoment in het rooster staan.

De lessen duren overwegend 60 minuten. In een aantal gevallen kiezen we voor kortere lessen van 30 minuten en ook een les van 90 minuten komt met regelmaat voor, bijvoorbeeld bij de meer praktische lessen.


Ook interessant

Van anti-pestcampagnes op school om ongelijkheid te verminderen tot zelf geschreven liedjes en spoken words. Leerlingen presenteerden dit en nog veel meer tijdens het EOTO ConnectFest op woensdag 5 juni in het Huis van Utrecht.

Lees verder

Onze uitwisseling in Tsjechië, een reis met al je vrienden en klasgenoten, is iets wat niemand zal vergeten. Je leert nieuwe mensen en een nieuwe cultuur kennen, maar je leert eigenlijk vooral je klasgenoten kennen.

Lees verder

Het LRC is geconfronteerd met een vervelend incident. We werden door leerlingen van onze school op de hoogte gebracht van het feit dat er via WhatsApp een lijst circuleerde met daarop de pasfoto's van LRC-leerlingen voorzien van persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen....

Lees verder