Onze school doet mee aan onderzoek naar gezondheid en welzijn onder leerlingen

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de gemeente Utrecht, de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt één keer in de vier jaar afgenomen op bijna alle scholen voor het regulier voortgezet onderwijs in Nederland. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. De resultaten geven richting aan hetlandelijke en gemeentelijke beleid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven.De school ontvangt een eigen schoolrapportage met informatie die gebruikt kan worden voor het schoolgezondheidsbeleid. Op www.volksgezondheidsmonitor.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd in de stad Utrecht gepubliceerd.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023.Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en schoolbeleving. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Samenwerking Trimbos-instituut
Dit jaar werken de gemeente Utrecht en GGD’en samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de gemeente Utrecht, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de vragen van de gemeente.

Meer informatie?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd vind u op onze website: www.volksgezondheidsmonitor.nl/gezondheidsmonitor-jeugd.

Heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met Leonie Gach, onderzoeker gemeente Utrecht, via leonie.gach@utrecht.nl of 06 –186 277 52.

Ook interessant

Op donderdag 11 april is Iddink Learning Materials BV getroffen door een cyberaanval. Voorheen verzorgde Iddink tot en met schooljaar 2019/2020 de levering van schoolboeken binnen de NUOVO scholen, waaronder ook uw school valt.

Lees verder

Voor alle leerlingen en docenten die op de Randijk én/of het Anna van Rijn College hebben gezeten, wordt er op vrijdag 14 oktober 2022 van 19:00 tot 22.00 uur een reünie georganiseerd.

Lees verder

Dit schooljaar wordt op het Anna voor het eerst de cursus DELF aangeboden aan leerlingen uit de 3e en 4e klas.

Lees verder

Update van onze topsportleerlingen op het Anna! Afgelopen weekend was de Jiujitsu German Open in Duitsland. Rodin Veth, Stijn Terhaar en Jo-Ann van Hillo kwamen in actie op dit prachtige toernooi. Kyara van Hillo was geblesseerd, waardoor ze niet kon deelnemen.

Lees verder

Dit schooljaar zullen leerlingen uit leerjaar 2 en 3 maatschappelijke stage (MaS) lopen. Op 3 november organiseren we in samenwerking met andere scholen weer een MaS-markt. De leerlingen kunnen langs de kramen lopen en informatie opvragen en bekijken of er een leuke stage voor ze bij zit. De leerlingen kunnen...

Lees verder