13 - Sep - 2023

Onze school doet mee aan onderzoek naar gezondheid en welzijn onder leerlingen

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de gemeente Utrecht, de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt één keer in de vier jaar afgenomen op bijna alle scholen voor het regulier voortgezet onderwijs in Nederland. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Here comes your own content.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. De resultaten geven richting aan hetlandelijke en gemeentelijke beleid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven.De school ontvangt een eigen schoolrapportage met informatie die gebruikt kan worden voor het schoolgezondheidsbeleid. Op www.volksgezondheidsmonitor.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd in de stad Utrecht gepubliceerd.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023.Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en schoolbeleving. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Samenwerking Trimbos-instituut
Dit jaar werken de gemeente Utrecht en GGD’en samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de gemeente Utrecht, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de vragen van de gemeente.

Meer informatie?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd vind u op onze website: www.volksgezondheidsmonitor.nl/gezondheidsmonitor-jeugd.

Heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met Leonie Gach, onderzoeker gemeente Utrecht, via leonie.gach@utrecht.nl of 06 –186 277 52.

Ook interessant

Afgelopen dinsdag 6 januari was het thesissymposium voor de U-Talentleerlingen uit klas 6, waarbij in Utrecht ongeveer 100 leerlingen uit de regio hun bevindingen hebben mogen presenteren.

Lees verder

Op woensdag 28 februari was de officiële opening van de Sportcampus op het Leidsche Rijn College. HoCoSto doet zijn werk en ons schoolgebouw is nu echt energieneutraal, zelfvoorzienend in zijn warmte en het terrein is op een duurzame manier opnieuw ingericht. Een project waar we trots op zijn!

Lees verder

Deze zomervakantie organiseert It's My Child voor leerlingen van Ithaka weer een Zomerschool! It's My Child zoekt enthousiaste ouders die willen helpen organiseren. Zin in deze leuke, leerzame uitdaging?

Lees verder

Ben je een oud-leerling van LRC en vind je het leuk om de huidige leerlingen te vertellen over je studie? Kom dan ook op woensdag 6 maart 2024!

Lees verder

Verhalen en poëzie zijn prachtige middelen om emoties, gebeurtenissen en levenswijsheden mee te uiten. Genieten van de schoonheid van taal! Hoe doe je dat als je nog een nieuwe taal leert? En misschien nog helemaal niet zoveel woorden kent?

Lees verder