18 - Jun - 2024

Richard van den Berg wordt nieuwe rector van Academie Tien

Richard van den Berg is gekozen als de nieuwe rector van Academie Tien. Hij volgt hiermee Albert Wijnsma op en zal de school begeleiden naar een nieuwe fase van ontwikkeling. Richard begint officieel als rector op 1 augustus 2024.

De benoemingsadviescommissie, bestaande uit collega's, een leerling en een ouder vanuit de Medezeggenschapsraad (MR), heeft unaniem geadviseerd om Richard te benoemen. Deze beslissing toont het grote vertrouwen in zijn capaciteiten en visie voor de toekomst van Academie Tien.Ook het college van bestuur van NUOVO Scholen, de stichting waaronder Academie Tien valt, staat volledig achter deze keuze. Het bestuur is ervan overtuigd dat Richard een geweldige opvolger van Albert zal zijn.

Richard is sinds de oprichting van Academie Tien betrokken bij de school. In zijn rol alsopleider, lid van de schoolleiding en projectleider van het Opleidingshuis, heeft hij nauw samengewerkt met zowel de Hogeschool Utrecht (HU) als de Universiteit Utrecht (UU) om nieuwe docenten op te leiden. Door deze ervaring kent Richard de cultuur van de school door en door en is hij enorm gemotiveerd om de school in deze nieuwe fase te leiden.

Richard kijkt uit naar de uitdagingen en kansen die deze nieuwe rol met zich meebrengt. Hij is vastbesloten om samen met het team van Academie Tien te werken aan een inspirerende en succesvolle toekomst voor de school.

Ook interessant