Schoolgebouw weer open!

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar, dat het maar een mooi jaar mag worden waarin we hopelijk afscheid kunnen nemen van Corona.

Het kabinet heeft op basis van het OMT-advies besloten dat onze school na deze kerstvakantie weer opengaat voor alle leerlingen. We zijn heel blij dat al onze leerlingen volgende week weer welkom zijn op school. Dat is echt goed nieuws om dit kalenderjaar op een positieve manier te kunnen starten.

We houden het bekende pakket coronamaatregelen in onze school. Dat betekent onder meer dat iedereen verplicht een mondkapje draagt als je je door de school beweegt; in de klas mag het mondkapje af. Dat blijft lastig, maar we gaan het wel doen. Help elkaar om dat vol te houden en samen alle regels te respecteren.

Alle leerlingen krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest. Je kunt die zelftesten op school afhalen. Ook komen ouders/verzorgers de komende tijd nog niet in de school. Verder blijft naleving van de hygiënemaatregelen van groot belang om het aantal besmettingen te beperken. Voldoende frisse lucht is daarbij cruciaal; daarvoor hebben we veel aandacht.

We verwachten de leerlingen vanaf dinsdag 11 januari a.s. weer op school. In verband met een studiedag voor het team op maandag 10 januari a.s. zijn de leerlingen nog een dagje vrij. Het lesprogramma zal vanaf dinsdag volgens het huidige rooster (zie Magister) vervolgen.

Voor nu wensen wij jullie/u nog een prettige voortzetting van de kerstvakantie.

Met vriendelijke groet,

mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen,


Naima Rahmouni

Directeur a.i. Trajectum College

Ook interessant