Slimme scholen en groene keuzes: duurzaamheidsprojecten binnen NUOVO Scholen

NUOVO Scholen zet zich graag in voor de uitdagingen van morgen. Onze visie reikt verder dan het onderwijs alleen. In ons strategisch beleidskader hebben we onder andere vastgelegd dat duurzaamheid een grote rol speelt in onze besluitvorming de aankomende jaren. Hoe pakken we dat aan? Welke concrete stappen hebben we gezet op het gebied van duurzaamheid?

Samenwerking en focus op de quick wins

Onlangs zijn we een samenwerking aangegaan met Facilicom: een dienstverlenende organisatie in het facilitaire domein die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Facilicom doet op dit moment onderzoek naar de huidige stand van zaken wat betreft duurzaamheid binnen onze scholen. Dit onderzoek is nog in volle gang, dus de focus ligt voor nu op 'quick wins': maatregelen identificeren, de kosten en opbrengsten in kaart brengen en zo efficiënt mogelijk verduurzamen. 

Energiebesparende maatregelen

Hoewel we op dit moment nog geen heldere, overkoepelend duurzaamheidsbeleid hebben geformuleerd, hebben onze scholen mooie stappen gezet. Bijvoorbeeld binnen het domein energie. Ondank dat de omvang en energielabels van onze schoolgebouwen enorm verschillen, gaan we creatief om met de beschikbare middelen per school. Op enkele scholen zoals UniC, Trajectum, VOLT! en Leidsche Rijn zijn bijvoorbeeld warmtepompen en –bronnen geïnstalleerd. Op deze scholen wordt gestreefd naar complete CO2-neutraliteit. Daarnaast zijn alle eigendomsscholen zoals NXT Maarsbergen, NXT Doorn, USG, UniC, Trajectum, Ithaka, OLZ, USG en UniC overgestapt op LED verlichting en hebben we op verschillende locaties leidingwerk geïsoleerd voor een betere warmteverdeling. Daarnaast zijn op het USG het afgelopen half jaar 475 zonnepanelen geïnstalleerd (naast de 200 reeds aanwezige zonnepanelen).

Toekomstvisie

De focus binnen duurzaamheid ligt nu op snelle winst. In de toekomst willen we, naast kortetermijndoelen, ook meer investeren in langetermijndoelen. En natuurlijk in een helder, overkoepelend beleid dat wordt geïntegreerd in alle haarvaten van de organisatie. Concrete acties blijven belangrijk, zoals het optimaliseren van verwarmingssystemen in oude panden en het nauwkeuriger monitoren van energieverbruik per school. Bewustwording is hierbij heel belangrijk. Niet alleen onder leerlingen en docenten, maar ook in de bredere gemeenschap. Door goede samenwerking met partners als Facilicom en gemeenten, en door voortdurend te evalueren, streven we naar een verkleinde ecologische voetafdruk. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we blijven werken aan een groenere toekomst. Voor ons allemaal.

Ook interessant