15 - Apr - 2024

Trajectum College zet in op verbeteringen vmbo-basis en vmbo-kader

Het Trajectum College heeft op 24 en 26 oktober 2023 bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs waarbij de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader zijn onderzocht. Op 19 februari 2024 publiceert de inspectie het onderzoeksrapport op haar website.

Uit het rapport blijkt onder andere dat we de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen op vmbo-basis en vmbo-kader niet goed in beeld hebben en we het onderwijs onvoldoende op de leerlingen afstemmen. Positief is dat we veel oog en zorg hebben voor het fysieke en emotionele welzijn van de leerlingen en we een goede verzuimaanpak hebben.

Het Trajectum College herkent zich in het rapport en we zijn ons bewust van de aandachtspunten. We komen uit een roerige periode waarin veel docenten zijn weggegaan en er wisselingen zijn geweest in de schoolleiding. Vanaf dit schooljaar is er een nieuwe directeur en onder zijn leiding zijn we met verschillende verbeterprojecten gestart. Goed onderwijs voor onze leerlingen staat bij het Trajectum College voorop en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we hiermee de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader zullen verbeteren.

Ook interessant