Voordracht nieuwe leden Raad van Toezicht NUOVO Scholen

In mei heeft NUOVO Scholen een aantal wijzigingen in haar Raad van Toezicht voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten waarbinnen onze scholen staan.

Harold Maduro is voorgedragen als opvolger van Hans Telkamp, die volgens het rooster aftreedt in augustus 2024. Patrick van den Brink is voorgedragen als nieuw lid en als inkomend toekomstige voorzitter. Hij volgt per 1 augustus 2025 Annemieke van Beek op, ook volgens het aftreedtrooster.

Daarnaast loopt in augustus 2024 de eerste termijn van Susan te Pas als lid van de Raad van Toezicht af. Zij is voorgedragen voor een tweede termijn.

Als de gemeenteraden van Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist akkoord gaan, worden de wijzigingen op 1 augustus 2024 van kracht. Dan stellen we onze nieuwe leden graag verder aan jullie voor.

Ook interessant