Week van de mentale gezondheid

Jongeren ontwikkelen zich het beste wanneer ze zich goed voelen, zichzelf kunnen zijn, en gezond en veilig opgroeien. Hun mentale welzijn is essentieel voor hun sociale functioneren en prestaties, zowel op school als daarbuiten. De druk op de mentale gezondheid van jongeren neemt echter toe. Steeds meer jongeren zitten niet goed in hun vel, zijn somber en kunnen lastig omgaan met de uitdagingen die het leven hen biedt. Onderzoek laat zien dat in 2021 31% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs last had van mentale problemen (HBSC 2021).

Samen sterk voor mentale gezondheid

'Samen sterk voor mentale gezondheid' is een bovenschools programma van NUOVO Scholen. In de afgelopen anderhalf jaar zijn hier verschillende projecten, activiteiten en initiatieven uit voortgekomen om samen met de scholen van NUOVO de mentale gezondheid van leerlingen te bevorderen. Zo is er bijvoorbeeld een jongeren expertiseteam - Onderwijs Mentale Gezondheid (OMG) opgezet. Vanuit het OMG organiseren leerlingambassadeurs ludieke acties op scholen om thema's zoals stress, prestatiedruk en eenzaamheid bespreekbaar te maken. Een ander mooi voorbeeld is de mini-docu 'ZIEN' die vorig jaar ontwikkeld werd. In deze mini-docu praten diverse duo's (leerlingen, docenten, OOP'ers, ouders, schoolleiders) met elkaar over thema's als: superkrachten, zelfbeeld, kwetsbaarheid en moed. De belangrijkste boodschap? Het begint allemaal met elkaar ZIEN.

De week van mentale gezondheid 2024

Deze week (3 t/m 8 juni) is het de nationale week van de mentale gezondheid in Nederland. Om het onderwerp extra onder de aandacht te brengen wordt deze week de 'Toolkit Mentale Gezondheid' uitgereikt op alle scholen van NUOVO. Deze toolkit biedt docenten praktische handvatten om zowel hun eigen mentale welzijn als dat van hun leerlingen te bevorderen. Daarnaast is er 4 juni een workshop georganiseerd voor leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG) met zanger en rapper Bart Zeilstra (Baas B). Op basis van zijn ervaring als rapper in de muziekwereld en als psycholoog in de jeugdzorg heeft hij een workshop ontwikkeld om jongeren te helpen. Hierbij laat hij psychologie en muziek samenkomen en zet hij rap in als middel om verbinding te maken. Tot slot gaan leerlingen van het jongeren expertiseteam 'Onderwijs Mentale Gezondheid' deze week aan de slag met een podcast, spoken word activiteit en affirmatie banner voor op hun school.

Netwerkbijeenkomsten met regionale partners

Hoewel school een prominente rol vervult op het gebied van mentale gezondheid van leerlingen, zijn er ook andere belangrijke partners. Er is al zoveel kennis en ervaring opgedaan op andere plekken. Daarom heeft NUOVO Scholen samen met de Gemeente Utrecht het initiatief genomen voor netwerkbijeenkomsten met belangrijke partners uit de regio. Zo komen we een paar keer per jaar samen met partners als het Trimbos, de Universiteit van Utrecht, de VO-raad, de kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Utrecht en andere VO-scholen in de regio. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we belangrijke inzichten uit maar is er ook ruimte om te sparren over vraagstukken.

Wil je meer weten over de verschillende projecten, activiteiten of initiatieven binnen NUOVO op dit thema? Bekijk dan deze pagina.

Ook interessant